TERMENI ŞI CONDIŢII


Toate materialele folosite în acest website sunt proprietatea ©2019 www.negura.eu, cu toate drepturile rezervate.


1. Utilizatorilor le este interzis să distribuie, modifice, transmită, refolosească pentru uz public sau comercial orice material conţinut în acest site fără permisiunea scrisă prealabilă a autorului


2. Termenii şi condiţiile prevăzute în acest document, cât şi în orice alt act normativ, lege sau regulament care se aplică şi guvernează acest site, Internetul sau World Wide Web se aplică tuturor utilizatorilor acestui site.


3. Utilizatorii pot descărca materialele apărute în conţinutul site-ului numai pentru utilizarea acestora în scop personal, cu condiţia că utilizatorul să respecte drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aceste materiale.


4. Toate imaginile, butoanele, şi alte elemente grafice sunt elaborate personal, şi nu fac parte din utilizarea publică.


5. Este interzisă folosirea pe site-uri externe a oricăror materiale, informaţii, texte, imagini, materiale video sau audio direct de pe serverul nostru.


5. În caz de utilizare a unor informaţii, ori imagini cu privire la site-ul nostru, prezenţa link-ului www.negura.eu este obligatorie.

Autorul poate modifica aceşti Termeni şi Condiţii în orice moment. Utilizatorii sunt răspunzători de luarea la cunostinţă şi de conformarea cu oricare şi toate noile prevederi ce pot apărea în Termenii şi Condiţiile acestui site.